Med anledning av spridningen av coronaviruset finns riktlinjer och övrig information samlat på AcadeMedias webb. Informationen uppdateras kontinuerligt.

Maria Ärlestig, lärare i matematik

Utvecklingen i dagens samhälle går snabbt och bakom det mesta finns matematiken. Detta gör att goda kunskaper i matematik blir allt viktigare för att kunna fungera i ett demokratiskt samhälle. Matematiken finns smarta telefoner, bilar, internet, opinionsmätningar och väderprognoser och du behöver kunskaper i matematik för att förstå ämnen som fysik, biologi och klimatvetenskap. Nu behöver inte alla bli programmerare eller civilingenjörer, men i en allt mer digitaliserad värld så krävs matematiska kunskaper för att kunna delta i samhällsutvecklingen och även för att kunna ta ansvar för sin privatekonomi.

Förutom rena matematiska färdigheter så leder studerandet av matematik till att man lär sig tänka abstrakt, använda olika strategier för att lösa problem, och detta har man nytta av även i andra ämnen. Man har i jämförelser mellan betyg i olika ämnen kunnat visa att elever med höga betyg i matematik ofta har höga betyg även i andra ämnen och en bra läsförståelse.

Matematiken skiljer sig från många andra skolämnen på så sätt att den kräver att du jobbar med den för att utvecklas. Man kan jämföra det med noterna i musik. Bara för att du kan läsa noterna så låter inte musikstycket bra första gången du spelar det på blockföljt, utan du måste öva många gånger… Matematiskt kunnande handlar väldigt sällan om talang. Det handlar om att färdighetsträna.

Är det då inte svårt att läsa matematik på distans?
Att studera på distans kräver ett visst mått av självdisciplin, att du arbetar med dina uppgifter och att du ber om hjälp när du behöver det, men att läsa matematik på distans behöver inte vara svårare än att läsa något annat ämne på distans. När du läser matematik vid NTI-skolan får du en planering som dag för dag anger vad du rekommenderas läsa och räkna för att tillgodogöra dig kursen på ett bra sätt. I planeringen länkas även till videoföreläsningar som förklarar teoriavsnitten och behöver du mer hjälp så kan du ringa eller skriva till din personliga lärare.

3 Kommentarer
 • Marie-Michelle Ask
  Posted at 09:24h, 01 december Svara

  Tack Maria! Fint beskrivet, det märks att du brinner för ditt ämne. Jag har sett en videointervju med en av NTI-skolans elever som läser matte! Här kan man se den: https://youtu.be/rvrNT5muj8A

 • Kia Lannerbäck
  Posted at 11:26h, 01 december Svara

  Precis, Maria. Det är intressant att det är precis samma sak som krävs både för att bli ”matematikbegåvad”, ”språkbegåvad” och ”musikbegåvad”. Tror man att begåvning är medfödd kan man använda ”jag saknar begåvning” som undanflykt för att inte försöka, men när man inser att begåvning egentligen är förmåga att envetet träna blir ju såväl matematik som språk och musik något som alla kan förbättra sina kunskaper och färdigheter i.

 • Helena Bäckström
  Posted at 13:50h, 01 december Svara

  Så bra formulerat, Maria! Man blir riktigt sugen på att läsa lite mer matematik när du beskriver ämnet som du gör. Tack!

Posta en kommentar