Med anledning av spridningen av coronaviruset finns riktlinjer och övrig information samlat på AcadeMedias webb. Informationen uppdateras kontinuerligt.

Anders Eliasson, nya mål

Hej Anders vad har du studerat på NTI-skolan?
– Jag har studerat Naturkunskap 1b.

På vilket sätt underlättar distans studier för dig i din vardag?
– Att jag kan studera på distans gör att jag kan fortsätta arbeta 100 procent. Jag har ett veckoschema att följa som är anpassat efter studietakten jag valt och jag är själv ansvarig för att litteraturen läses och att uppgifterna görs vilket gör att jag vid varje veckoslut vet vad som ska vara gjort.

Hur har det fungerat för dig studera på distans?
– Det har fungerat bra, och jag skulle rekommendera andra att göra detsamma. Visst har det varit tufft många gånger och lite stressigt när jag suttit med inlämningsuppgifter långt in på natten eller tidigt på morgonen fast det har gått det också.

– Jag är inte främmande för att läsa på distans igen. All kunskap jag fått tillägnat mig kommer jag att ha glädje av hela livet och dessutom har jag lärt mig saker om mig själv som jag inte visste tidigare.

Vilka kunskaper har du fått möjlighet att utveckla genom din utbildning?
– Oj. Vilken bra fråga!

– Jag vill börja med att säga att jag är jättenöjd med lärarna jag varit i kontakt med på NTI-skolan. De bryr sig verkligen. Ett stort tack till er!

– För det första har jag lärt mig att tänka mer kritiskt. Jag har utan tvekan utvecklat ett mer självständigt och kritiskt förhållningssätt vilket gör mig oerhört glad.

– Jag har definitivt fått en större insikt i ämnet naturkunskap och det är ganska mycket. Om livets mångfald, om atomer och molekyler, om ekologi, om människan och miljön, om vår kropp, om DNA och gener, om alkohol- och narkotikaberoende och om sex och samlevnad.

Vad är målet med dina studier?
– Jag har tänkt utbilda mig till lärare eller socionom.

Vad har du för framtidsplaner?
– Framtidsplanerna är att läsa minst en kurs till på NTI-skolan, lämna min nuvarande arbetsplats och utbilda mig för att fortsätta utvecklas och utmana mig själv. Jag tycker om kontakten med människor, att tillsammans sätta upp mål och sen gemensamt ta oss dit.