Med anledning av spridningen av coronaviruset finns riktlinjer och övrig information samlat på AcadeMedias webb. Informationen uppdateras kontinuerligt.

Tina Hellström

Vad jobbar du med?
– Jag arbetar med vägledning per e-post, telefon och samtal på plats med elever. Mycket av min tid går till att reda ut vad det är för ämnen som fattas för att ta ut en gymnasieexamen eller ett slutbetyg. Vidare så arbetar jag även med att göra reviderade studieplaner och planering mot slutbetyg eller gymnasieexamen.

Vad är viktigast att tänka på när man väljer utbildning?
– Det är viktigt att tänka på vad det är du ska ha dina valda kurser till. Olika utbildningar på universitet och högskola kräver exempelvis olika spår av matematikkurserna. Överlag är det en god idé att alltid kontakta en vägledare innan du söker en kurs där det finns flera olika varianter, för att se till att du får rätt behörighet. Om du läser mot slutbetyg är det viktigt att du har en studieplanering där alla kärnämnen återfinns. Gällande gymnasieexamen ska du inrikta dig mot ett program på samma sätt som de som läser på gymnasiet.

Vilka är de vanligaste frågorna du får?
– Hur man söker till NTI-skolan är den allra vanligaste frågan och svaret är att du söker till oss via vuxenutbildningen i den kommun där du är folkbokförd. På vår hemsida kan du se vilka kommuner vi har avtal med i en rullista. Om din kommun inte återfinns där så kan du höra med Komvux där du bor om du kan få läsa hos oss via en annan kommun som vi har avtal med, observera att det alltid är din kommun som bestämmer.

Vad är roligast med ditt jobb?
– Det roligaste är kontakten med eleverna, att hjälpa dem planera sina studier, och när de sedan når sina personligt satta mål – det är den bästa belöningen jag kan få.