Med anledning av spridningen av coronaviruset finns riktlinjer och övrig information samlat på AcadeMedias webb. Informationen uppdateras kontinuerligt.

Ann-Catrin Johansson

Vad avgjorde ditt val att bli vägledare?
– Det var ett beslut som växte fram. Jag arbetade tidigare som distanslärare på NTI-skolan men ville vidga mina vyer. Jag ville ha en utbildning där jag kunde bygga vidare på min lärarexamen men där jag samtidigt skulle få möjlighet att utvecklas och bemöta människor på ett annat sätt. Jag fann ett överbryggarprogram för lärare och som jag tog mig in på. Ett beslut som jag idag absolut inte ångrar. Som vägledare har jag möjlighet att hjälpa människor och förhoppningsvis kan jag bidra till en positiv förändring i deras liv.

Vad tycker du är svårast med ditt uppdrag?
– Det svåraste är inte att se vilka möjligheter som finns, utan det är istället att kunna hantera de hinder som kan uppstå. När det finns yttre faktorer som påverkar och inverkar på personens studie-och yrkesval dåär det viktigt att försöka finna motivationen och se vilka möjligheter som finns för personen. Istället för att enbart fokusera på svårigheterna och hindren.

Kommer det alltid att behövas vägledare?
– Jag tror personligen att detta är ett yrke som kommer att växa. Utbudet av utbildningar ökar ständigt och reglerna kring behörighet och betyg kan upplevas som krångliga. Därför finns det ett behov av ett bollplank som kan ge andra infallsvinklar och som kan ge information som kan bidra till att personen kan ta ett beslut. Det har blivit alltmer vanligt att byta yrkesbana under livets gång och det är viktiga frågor, så det är naturligt att vilja bolla dessa tankar med någon. 

Vilka är de vanligaste frågorna du får?
– Några av de vanligaste frågorna jag får är kring hur elever kan söka till oss, hur det går till att studera hos NTI och vad som krävs för att komma in på en utbildning på universitet och högskola. Den grundläggande behörigheten måste alla som söker till högskolan uppfylla. Det är även viktigt att vara uppmärksam på om utbildningen kräver något som kallas för särskild behörighet. Då kan det behövas några ytterligare inlästa kurser för att bli antagen vid den utbildning som den studerande önskar läsa.

Vi använder oss av cookies för att din upplevelse av webbplatsen ska bli så bra som möjligt. Accepterar du att cookies används?

NejLäs mer Ok