Med anledning av spridningen av coronaviruset finns riktlinjer och övrig information samlat på AcadeMedias webb. Informationen uppdateras kontinuerligt.

Studiemedel

Du kan söka studiemedel för merparten av våra kurser, dock inte för t.ex. preparandkurser som inte är CSN-berättigade.

Du hittar mer information om vilka kurser som är studiemedelsberättigade och inte på CSN:s webbplats.