Studiemedel

Du kan söka studiemedel för alla våra kurser.

För heltidsersättning krävs att du läser minst 20 poäng per vecka och för halvtidsersättning,
minst 10 poäng per vecka.

Läs mer här: CSN