Med anledning av spridningen av coronaviruset finns riktlinjer och övrig information samlat på AcadeMedias webb. Informationen uppdateras kontinuerligt.

När NTI-skolan växte snabbt behövde kvalitetsarbetet förstärkas. Lösningen blev att utöka antalet förstelärare. Bättre samordning mellan arbetslagen och skolledare, förbättrad arbetsmiljö och ökad takt i utvecklingsarbetet blev några av resultaten.

Redan för fem år sedan inrättades rollen som förstelärare på NTI-skolan. Uppdraget var att utveckla verksamheten baserat på identifierade fokusområden.

– Systematisk verksamhetsutveckling efterfrågades av lärarna och var dessutom ett krav i vissa av våra avtal. Vi såg en möjlighet att använda de kompetenser som vi redan hade hos våra skickliga lärare, säger Helena Bäckström, utbildningsansvarig rektor på NTI-skolan.

Förstelärarna har varit en uppskattad resurs i organisationen. När behovet av ökad samordning mellan arbetslag och skolledare uppstod var förstelärarna en naturlig väg.

– När vi växte så kraftig som vi gjorde behövde vi stärka det systematiska kvalitetsarbetet, till exempel kursutveckling och sambedömning. När vi letade lösningar så blev ett utökat uppdrag inom ramen för förstelärarrollen den mest optimala.

Nu har uppdraget som förstelärare breddats och gruppen med förstelärare har ökat från tre till tolv personer. Kopplingen mellan verksamhetsutvecklingen och det pedagogiska arbetet blivit tydligare. Dessutom har den nya modellen lett till bättre arbetsmiljö.

– Rollerna har tydliggjorts och det har skapat ett lugn i arbetslagen. Med det nya systemet finns fler utvecklingsmöjligheter för våra lärare, samtidigt som vi tar tillvara på deras kompetenser på ett bättre sätt, säger Helena Bäckström.

I rollen ingår även arbete i projektgrupper med andra förstelärare. Projekten kan handla om allt från introduktionsprogram för nyanställda till utveckling av lärplattformen. Samarbetet i fokusgrupperna har lett till ökad takt i utvecklingsarbetet.

– Vi har fått en röd tråd i utvecklingsarbetet. Strukturen är tydlig och vi har bättre samordningen vilket gör att vi får mer gjort än någonsin. Det har varit mycket positivt för hela verksamheten.

 

Vill du veta mer?

Helena Bäckström, utbildningsansvarig rektor NTI-skolan
T: 070-285 44 16
E: helena.backstrom@nti.se

Inga kommentarer

Posta en kommentar