Testa vårt digitala elevrum

Följ med på en guidad tur det digitala elevrummet

Varje studerande på våra distansutbildningar har ett eget elevrum. Här kan du besöka ett!
I elevrummet hittar våra studerande veckans läshänvisningar, sina närvarouppgifter och aktuell information. Det är också här de studerande hittar meddelanden från sina lärare. Har du glömt en uppgift blir du snabbt påmind!

Elevrum, demo