Med anledning av spridningen av coronaviruset finns riktlinjer och övrig information samlat på AcadeMedias webb. Informationen uppdateras kontinuerligt.

Tove Dahlberg är lärare i spanska och svenska på NTI-skolan. Varje dag arbetar hon för att våra elever ska utveckla det språk de pluggar, i tal och skrift. I dag berättar hon om hur det är att arbeta för att studenterna ska bli vässade skribenter..

Att få arbeta med texter varje dag. Vilken dröm! Och vet ni vad? Jag lever min dröm! I mitt arbete som lärare i svenska på NTI-skolan får jag varje dag ta emot ett antal elevtexter för bedömning. Texterna är av skiftande kvalitet och de flesta behöver ganska mycket respons av oss lärare. Jag ser responsen som en del i processen att bli en riktigt bra skribent, vilket är en del av målet med kurserna i svenska. Därför hoppas jag alltid att mina elever läser och arbetar med responsen på ett konstruktivt sätt och visst ser jag att många blir duktigare och duktigare under kursens gång.

Att arbeta på distans, som vi gör, ger mig mycket mer tid att arbeta med just texter, än vad ett arbete i en vanlig klassrumsskola skulle ge. Jag får sätta mig in i vad de har skrivit och hjälpa dem att bearbeta och förbättra texten. För att bearbeta en text är en av de viktigaste pusselbitarna i skrivandet. Det är lätt hänt att när man får i uppgift att skriva en viss text, öppnar ett dokument och känner paniken börja komma. Vad ska jag skriva? Hur ska jag kunna fylla den här sidan med något vettigt innehåll? Och det är där man ska stanna upp och reflektera istället för att börja skriva i blindo.

Vilken typ av text är detta? Är det ett brev? En insändare? En utredande text? Hur ser en sådan text ut? Vilka delar finns med? Sedan måste man fundera över stoffet: Vad ska jag ta med i min text? Vad av allt jag har läst är relevant? Vad frågar läraren efter? Och när man väl bestämt vad man ska ha med: strukturera! Dela upp sidan i mindre delar. Först skriver jag om detta och sedan om det här andra, till slut tar jag upp det här. Och sedan börjar man skriva! Då går det mycket lättare. Men: för att slutresultatet ska bli riktigt bra är det superviktigt att sedan läsa igenom sin text och rätta till det som blivit fel eller låter dåligt, samt att se till att man fått med allt. Sedan lämnar man in och kan känna sig nöjd.

Det är just där mitt arbete börjar! Då får jag läsa vad eleven har skrivit och komma med synpunkter på det. Jag får hjälpa dem att bearbeta texten ännu mer, om det behövs. Det är det som är det roligaste i mitt arbete – att arbeta med språket, uppbyggnaden och vad de förmedlar med sina texter. För att vässa mina elever att bli riktigt duktiga skribenter, så att världen kan få se riktiga bra texter, på de arenor som de sedan kommer att skriva. Det kan vara intern information inom ett företag, det kan vara journalanteckningar, texter i en tidning. Jag vet inte exakt var mina elevers framtida ord kommer att landa, men jag är ganska säker på att de har blivit vassare och skarpare som skribenter efter kursen hos oss!

 

Frågor på det? Vi hjälper dig.
Frågor på det? Vi hjälper dig.

Josefin Malm
Studie- och yrkesvägledare
Drop-in: Måndag och torsdag 13-15
Kontakt: https://supportforum.nti.se