Grundläggande utbildningar i svenska

Här hittar du alla våra grundläggande kurser i svenska

GÖR INTRESSEANMÄLAN KONTAKTA OSS

Svenska

Alla kurser läses helt på distans med personlig lärare från start till betyg. Du kan välja studietakt själv. NTI-skolan har kontinuerliga starter under året.

Grundläggande Svenska Som Andraspråk

Kursen ger elever med annat modersmål än svenska en möjlighet att utveckla sin förmåga att kommunicera på svenska. Ett rikt språk ger ....

Grundläggande Svenska Som Andraspråk – nationell delkurs 1

Språk är människans främsta redskap för reflektion, kommunikation och kunskapsutveckling. Genom ....

Grundläggande Svenska Som Andraspråk – nationell delkurs 2

Språk är människans främsta redskap för reflektion, kommunikation och kunskapsutveckling. Genom ....

Grundläggande Svenska Som Andraspråk – nationell delkurs 3

Språk är människans främsta redskap för reflektion, kommunikation och kunskapsutveckling. Genom ....

Grundläggande Svenska Som Andraspråk – nationell delkurs 4

Språk är människans främsta redskap för reflektion, kommunikation och kunskapsutveckling. Genom ....

Grundläggande Svenska

Språk är människans främsta redskap för reflektion, kommunikation och kunskapsutveckling. Genom språket kan människan uttrycka sin personlighet, uttrycka känslor ....

Grundläggande Svenska – Nationell delkurs 4

Språk är människans främsta redskap för reflektion, kommunikation och kunskapsutveckling. Genom språket ....

Grundläggande Svenska – Nationell delkurs 3

Språk är människans främsta redskap för reflektion, kommunikation och kunskapsutveckling. Genom språket ....

Frågor eller funderingar? Kontakta oss!