Med anledning av spridningen av coronaviruset finns riktlinjer och övrig information samlat på AcadeMedias webb. Informationen uppdateras kontinuerligt.

I samband med kursens slut har du ett betygssamtal med din lärare. Syftet är att
du ska få en god uppfattning om på vilka grunder ditt arbete bedömts. Vi är mycket måna om att du alltid känner att du blivit rättvist bedömd.