Med anledning av spridningen av coronaviruset finns riktlinjer och övrig information samlat på AcadeMedias webb. Informationen uppdateras kontinuerligt.

Du ska ha allt material i god tid före kursstart.
Du får inloggningsuppgifter, individuell studieplan och information för att lätt kunna ta dig in i skolans elevrum och din personliga sida.

Via ditt elevrum kan du planera dina studier, kontakta läraren och även beställa kurslitteratur.