Jag heter Sofie Fallgren och jag jobbar som lärare i engelska här på NTI-skolan. Jag undervisar i grundengelska och engelska 5-7. Jag upplever att mina elever tycker att engelska är ett väldigt roligt och viktigt ämne för det är ett språk som vi möter i det vardagliga livet i hög utsträckning och det är ett språk som är väldigt användbart då många talar engelska runt om i världen.

Många utav eleverna som läser en kurs i engelska hos oss tycker att vi har varierande uppgifter och att detta gör att man får omväxling i studierna. De tycker också att det är enkelt att hänga med vad man ska göra varje vecka om man följer med i veckoplaneringen som finns på elevsidan. Detta är nog några av de bästa sakerna man kan få höra som lärare, nämligen, att eleverna ser ens ämne som viktigt ochroligt! Det som jag tycker är det bästa med mitt jobb är att jag har kontakt med så många olika människor, med olika erfarenheter, och mål för sina studier. Det är också detta som är utmaningen för mig som lärare, för det är viktigt att man som lärare kan möta sina elever just där de befinner sig i livet och kunskapsmässigt.

Just nu håller jag själv på att läsa en distansutbildning på universitetet till Specialpedagog, och jag tycker att det har gjort att jag bättre förstår mina elever och hur deras liv ser ut, eftersom många utav mina elever jobba och pluggar samtidigt. Jag har också lärt mig att det krävs mycket planering och disciplin för att få ihop allt, men det är också detta som är fördelen med att läsa på distans, nämligen att man kan jobba och studera samtidigt.