Med anledning av spridningen av coronaviruset finns riktlinjer och övrig information samlat på AcadeMedias webb. Informationen uppdateras kontinuerligt.

Jag har jobbat på NTI-skolan sedan 2005. Mestadels undervisar jag i Religion 1 och 2 som är två spännande och utvecklande ämnen. Kurserna berör grunderna i världsreligionerna, olika livsåskådningar, etiska modeller och teorier, samt tro och vetenskap.

Det bästa med att jobba som lärare är tillfredsställelsen att hjälpa eleverna nå sina mål, att de lyckas nå godkända betyg och kan få ut ett gymnasiebetyg – det är vägen vidare mot högre studier och nya nål i livet. Jag hoppas även med kurserna öppna nya perspektiv som eleverna berikas av och har nytta av i sina liv.

Det är vidare spännande att möta elever på distans och att se dem utvecklas under så kort tid som kursen pågår. Fördelen med distansstudier är att det är ett flexibelt lärande som passar många, och att jag som lärare har en elev i taget. Med kommentarer kan jag vägleda eleverna mot kursmålen och kunskapskraven.

Som elev kan man förvänta sig att få konstruktiv feedback från sin lärare, ett bra bemötande och hjälp att klara av kursen.”