Med anledning av spridningen av coronaviruset finns riktlinjer och övrig information samlat på AcadeMedias webb. Informationen uppdateras kontinuerligt.

Se filmen där vi på två minuter förklarar och visar hur distansutbildning fungerar på NTI-skolan.

 

NTI-skolan har över 50 års erfarenhet av distansutbildning och undervisar årligen över 38 000 elever. Genom en innovativ organisation och en ständigt pågående utveckling av både vår digitala lärplattform, kursernas innehåll och våra administrativa rutiner, är vår strävan att erbjuda en digitaliserad skola som gör individanpassad utbildning tillgänglig för alla.


För en beskrivning av distansutbildning i text, se denna sida.

Inga kommentarer

Posta en kommentar