Med anledning av spridningen av coronaviruset finns riktlinjer och övrig information samlat på AcadeMedias webb. Informationen uppdateras kontinuerligt.

Diskussion med skolledarna om elevernas eget ansvar då de läser komvux på distans till skillnad från traditionell klassrumsundervisning.

IMG_7263

Skolledare för distansundervisning från vänster: Glenn Berglund, Marie Wahlström och Helena Bäckström
Distansundervisning kräver en hel del eget ansvar av våra elever. Hur tänker ni kring detta?

Helena

Det är ju så. Att studera på distans, det kräver någonting av eleverna som inte krävs i samma utsträckning i traditionell klassrumsmiljö. Om jag går till ett klassrum då kan du ju ägna den tiden, timmen där, till studierna. Om du inte går till ett klassrum och en kompis ringer och frågar om du ska gå och fika så går du kanske lättare iväg. Då måste man ju ha disciplinen att avsätta tiden och det är ju, det har ju vissa människor lättare för och andra svårare för. Det får jag ofta höra.

Marie

Ja, att vara distanselev och att vara lärare är lite samma sak, det handlar om att ha en struktur och förmåga att planera sina dagar. För även om man får hjälp av studieplan och veckovisa läsanvisningar, ett förslag på upplägg, så kräver det ju ändå att du planerar din tid.

Glenn

Så är det definitivt. Det är ju inget nytt ämne. Det är någonting som har lyfts och diskuterats mycket. Jag tänker, vad kan vi göra, kan vi göra någonting mer än det vi gör i dag? Kan vi göra mer än att ge struktur och en personlig lärare, utan att ta bort friheten och flexibiliteten som jag ändå tror är jätteviktig.

Helena

Precis. Vi har ju lagt upp det så att eleverna vet vad de ska göra varje dag och följer de detta så blir de klara när de ska. Men det vi inte vet, det är hur mycket tid varje individ måste lägga på varje moment. Det är det som är så svårt, det pratar vi om ibland: ska vi skriva ut hur lång tid det tar att läsa exempelvis sid 43-54 eller någonting sånt. Men då finns det för och nackdelar. Det är bra med en ram och underlättar för eleven att planera sina veckor. Risken är ju att elever är så individuella och har så mycket olika bakgrund och förkunskaper, man är olika snabb på att skriva, läsa, producera samt ta till sig information så att det är jättesvårt att göra den bedömningen.

Glenn

Ja, vad ska man då utgå ifrån?

Marie

Men jag kan tycka att det är viktigt med någon slags vägledning. Vi får ju ändå frågan: Hur mycket tid bör jag lägga på studierna? Och då svarar ju vi att heltidsstudier är 40 timmar, det är som att ha ett heltidsjobb. Därför är det en fördel om an inte jobbar heltid samtidigt.

Helena

Jag tänker på när jag själv har pluggat, jag har ju läst heltidsstudier på universitetet, och läst olika ämnesområden och det har varit helt olika tid som jag har lagt ned på det. Den tiden jag lade ned på matematiken, när jag läste den, var ju mer än dubbelt så mycket som jag lade på engelskan till exempel

Marie

Ja, det ser ju väldigt olika ut och det gör det ju här också.

Men man kan ju försöka tydliggöra det på något vis för eleven för att ge dem kött på benen och ramar för att förstå hur de måste lägga upp sina studier. Där är det ju också, det vi var inne på, vilka förkunskaper har jag, vad kan jag om detta ämne från förut. Kan jag ingenting så krävs det att jag behöver lägga mer tid. Men det beror också på hur jag är som person och hur snabbt kan jag lära mig saker.

Helena

Det är egentligen ingen större efterfrågan från eleverna på detta, att det ska vara mer strukturerat än vad det är. Det är bara våra egna funderingar i relation till måluppfyllelsen egentligen. Att man märker att lärarna för en diskussion att eleverna har inte lagt tillräckligt mycket tid och att de har kunnat göra den bedömningen. Det är det lärarna ska kunna göra, gå in tidigare och säga till eleverna i tid om de inte når dit de strävar och då kan man ta en diskussion om hur mycket tid eleven lägger ned.

Marie

Ja som lärare så möter du ju så många typer av elever, med olika bakgrund och om man redan tidigt i kursen kan vägleda eleven och säga att min erfarenhet är att det tar ungefär så här mycket tid för att tillgodogöra sig kunskaperna i det här ämnet och du som stävar efter detta mål du kommer behöva lägga så här mycket tid, det är min uppfattning som din lärare. Sen blir det ju ändå elevens ansvar att lägga upp studierna…

Helena

…och deras frihet! Vet jag att jag har jättemycket förkunskaper, vet jag att jag inte behöver läsa de här sidorna för detta är ett ämne som jag är superkompetent inom sedan tidigare, då ska man ju inte heller behöva gå den vägen. Men den friheten har vi ju gett dem i och med hur det ser ut i dag.