Med anledning av spridningen av coronaviruset finns riktlinjer och övrig information samlat på AcadeMedias webb. Informationen uppdateras kontinuerligt.

Vår historia

NTI-skolan grundades 1968 av Mikael Elias

Som vi alla vet börjar historien alltid med någon eller några. I det här fallet börjar det med Mikael Elias som 1968 la grunden för det vi idag kallar NTI-skolan (då Nordens Teknikerinstitut).

Mikael Elias resa var allt annat än enkel. Han föddes som yngsta barn i en stor familj i Rumänien, och fick redan som ung grabb uppleva nazism. I hopp om att få vara med och bekämpa denna ideologi sökte han sig till Sovjet under andra världskriget. Krigsåren var hårda och förtroendet för kommunismen försvann. Mikael Elias kom till slut hem och blev då varse att hans föräldrar och fyra syskon med familjer hade mördats i Auschwitz.

Så småningom fick han kontakt med sina överlevande syskon. Han flyttade till den äldre brodern i Wien och påbörjade studier i kemi, psykologi och medicin. Dessvärre hade han inte råd att avsluta sina studier.

År 1955 kom Mikael Elias till Sverige och saknade inte bara utbildning, utan även vägar att utbilda sig. Trots två tomma händer tog han tag i saken och startade det företag han själv saknade och behövde.

1968 NTI-skolan grundas

De första 25 åren inriktade sig NTI-skolan främst på tekniska utbildningar och verkade i första hand som ett korrespondensinstitut. De som studerade hos oss var privatpersoner som själva finansierade sina utbildningar.

1993 NTI-skolan erbjuder vuxenutbildning på gymnasienivå

Detta var året då NTI-skolan tog första steget och började erbjuda vuxenutbildning på gymnasienivå. Efter det tog det verkligen fart, från några enkla klassrum i Stockholm till distansundervisning i hela Sverige.

2000-talet NTI-skolan utökar sin verksamhet ytterligare

Under år 2000 introducerade NTI-skolan även kärn- och allmänna ämnen såväl på distans som i klassrum. Sedan 2004 erbjuds också distansutbildningar inom omvårdnad.

I dag

Stora förändringar har skett sedan 1968 men grunden har inte förändrats. Mikael Elias hade en grundsyn på kunskap och att alla människor har en inneboende potential som vi har kvar än i dag. Vi har även kvar den identitet som han gav NTI-skolan att vara: tillgängliga för alla, arbeta med kvalitet och samtidigt vara nytänkande. Vi vill anpassa utbildningen för alla individer och vara ett självklart val för alla som vill lära sig, hela livet.

Mikael Elias kom med två tomma händer och i dag kan vi konstatera att han lyckades bygga upp ett av Sveriges största och mest respekterade utbildningsföretag med över 280 kurser på distans.

I ödmjukhet och tacksamhet och på denna grund får vi fortsätta att utveckla NTI-skolan mot nya mål.

Vår vision
Vi tror på utbildning för alla, vi tror på ett livslångt lärande och i en digitaliserad värld tror vi att vi kan vara det självklara valet. Därför vill vi vara ”Det självklara valet för allas livslånga lärande”.

Mission
Vår ambition är att du, likt Mikael Elias, ska våga ta steget mot dina utbildningsmål. Vi ser fram emot att få vara till hjälp i det steget och hoppas på ett gott samarbete. I samklang med detta är vår mission ”att med kvalitet, kompetens och personlig kontakt hjälpa människor till nästa steg i livet”.

/NTI-skolan