Med anledning av spridningen av coronaviruset finns riktlinjer och övrig information samlat på AcadeMedias webb. Informationen uppdateras kontinuerligt.

Vård- och omsorgsprogrammet

 

Möt Johan Sandström, en av våra lärare i vård- och omsorg

Vård- och omsorgsprogrammet är ett yrkesprogram. Eleverna ges kunskaper som behövs för att arbeta inom hälso- och sjukvård och socialtjänst.

Eleverna får insikt om hälsa, ohälsa samt funktionsnedsättningar samt utvecklar sina kunskaper och färdigheter inom vård och omsorg.

Vård- och omsorgsprogrammet utgår från en människosyn som betonar alla människors lika värde, välbefinnande och livskvalitet. Vi tar hänsyn till olika aspekter såsom biologisk ålder, sociala och psykologiska perspektiv samt existentiella och kulturella synsätt. I och med detta utvecklar eleverna en förmåga att förstå människors olika behov och förutsättningar.

Utbildningens ämnen syftar till att ge eleverna en helhetssyn på människan och innefattar bl.a. medicin, vårdvetenskap, psykologi, sociologi samt pedagogik.

Stora delar av yrkesområdet regleras i lagar och andra författningar. Utbildningen ska därför ge eleverna kunskaper om dessa bestämmelser.

I ditt kommande yrke kommer du träffa fantastiska människor och möta olika livsöden.

Du kommer få möjlighet att dela både glädje och sorg. Du får nytta av alla dina kunskaper genom livet samt nyttjar alla dina sinnen. Vården är ett framtidsjobb, du får ett yrke du kan vara stolt över.

 

Jobben inom vård och omsorg finns och du behövs!