Med anledning av spridningen av coronaviruset finns riktlinjer och övrig information samlat på AcadeMedias webb. Informationen uppdateras kontinuerligt.

Möt pedagogiken

Annika Moberg, en av våra pedagogiklärare.

Frågor som: Hur lär sig människor? Vad har ledaren för betydelse? Hur påverkar miljön en människas växande? är exempel på några av de frågor som förekommer inom pedagogikämnet. Oavsett i vilken utsträckning du jobbar eller kommer att jobba med människor, är pedagogik en viktig grund att stå på.

I pedagogiken tittar man på hur människors samspel, möten och olika miljöer påverkar lärande och växande. Ämnet fokuserar mycket på kommunikation, interaktion och pedagogiskt ledarskap. Genom att undersöka hur synen på kunskap och lärande har förändrats över tid kan vi förstå vad dagens tankar om undervisning och fostran grundas på, och vi kan även förstå hur dessa tankar skiljer sig åt mellan olika samhällen och kulturer.

Ämnet pedagogik spänner över flera olika kunskapsområden och har sina rötter i ämnen som psykologi, sociologi och filosofi. I ämnet ryms en rad olika kurser, som i sin tur har tyngdpunkt på olika områden. Gemensamt för alla kurser inom ämnet är dock att man utifrån teorier och vetenskap får öva sig i att resonera kring det praktiska arbetet i pedagogiska situationer, vilket ger goda möjligheter att utvecklas i rollen som ledare.