Med anledning av spridningen av coronaviruset finns riktlinjer och övrig information samlat på AcadeMedias webb. Informationen uppdateras kontinuerligt.

Möt naturkunskap

Möt Lena Ericsson, en av våra lärare i naturkunskap.

Allt det vi gör påverkar något eller någon. Våra kroppar och vår hälsa påverkas av hur vi väljer att leva våra liv. Vår miljö påverkas av de val vi gör då vi köper mat, kläder, teknikartiklar eller hur vi transporterar oss.

Beroende på vilken av naturkunskapskurserna du läser, kommer du att få veta mer om bl.a. vad man kan göra för att vår miljöpåverkan ska bli mindre, hur det ser ut i rymden, vad genmodifierad mat är, hur din egen kropp fungerar och många andra saker. Det som gör naturkunskap så roligt att läsa som vuxen handlar mycket om att det finns många aktuella händelser som man kan knyta ihop med det man lär sig. Det gör det också enkelt för mig som lärare att tipsa om artiklar och filmer om sådant som pågår ute i samhället och världen just nu. Som vuxen har man ofta sett, upplevt och hört talas om många av de saker som ingår i kursen, men man har inte alltid förstått riktigt varför det är på ett visst sätt eller hur viktigt det kan vara. Med hjälp av den nya kunskapen kan du därför lättare ta ställning till vad du själv tycker i en fråga och bestämma vad som är viktigt i ditt eget liv. Kunskaper inom naturkunskap hjälper dig att göra kloka vardagsval helt enkelt. Att du dessutom får en komplett gymnasieutbildning eller kommer in på din drömutbildning tack vare ett betyg i kursen; det får du på köpet!