Med anledning av spridningen av coronaviruset finns riktlinjer och övrig information samlat på AcadeMedias webb. Informationen uppdateras kontinuerligt.

Öppna fler möjligheter för dig genom att läsa språk!

Möt Ida Heikkilä, lärare i moderna språk.

Som världens tredje största språk och med en spridning över nästan hela världen är spanskan en värdefull kunskap att ha.

Dagens internationalisering gör att du kan få nytta av det i studie- eller yrkesliv och det öppnar upp för nya sociala kontakter och nya kulturer. Att lära sig spanska handlar om så mycket mer än att traggla glosor och grammatik. Det handlar om att få en inblick i kulturella koder och lära sig strategier för att kommunicera i olika sammanhang.

Under kurserna så ligger fokus på att kommunicera på spanska både skriftligt och muntligt och redan på Spanska 1 så kan du och din lärare föra hela samtal på spanska. Fokus ligger till en början på situationer där det är vanligast att man kan ha nytta av spanskan t.ex. vid beställning av biljetter, fråga om vägen eller beställa på café. Sen utvidgas sammanhangen till att omfatta kunskaper i att kunna diskutera aktuella ämnen och läsa skönlitteratur på spanska.

Förutom kurser i spanska så kan du hos oss på NTI läsa franska, tyska, kinesiska/mandarin, italienska, japanska och ryska. Så det är bara att välja ett språk, eller varför inte två? Kunskaper i flera språk stödjer varandra och vill du gåännu längre bak i samverkan mellan språk så erbjuder vi också kurser i latin.

Välkommen till moderna språk!