Med anledning av spridningen av coronaviruset finns riktlinjer och övrig information samlat på AcadeMedias webb. Informationen uppdateras kontinuerligt.

Möt matematikämnet!

Maria Ärlestig, en av våra kompetenta matematiklärare!

Matematikämnet

Matematiken finns alltid närvarande i våra liv. När du passar tider, läser busstidtabellen, handlar och lagar mat, så använder du hela tiden matematik i någon form.  Matematiken är även ett viktigt verktyg inom vetenskapen och behövs för att du ska kunna använda fysikaliska formler, göra beräkningar i kemin eller programmera. Även för praktiska yrken som snickare och sjuksköterska utgör matematiken en viktig del för att kunna tolka byggnadsritningar och dosera mediciner. Kort sagt: utan matematik blir det svårt att klara av såväl vardagsliv som samhälls- och yrkesliv.

NTI-skolan erbjuder dig möjligheter att utveckla din matematiska förmåga samt utmana och fördjupa dina kunskaper i matematik på alla nivåer. Här finns kurser som passar dig oavsett om du siktar på en yrkesexamen eller vill bli civilingenjör. Kurserna är utformade utifrån Skolverkets nya ämnesplaner och indelade i olika spår utifrån vad som är målet med dina studier.

Vill du läsa matematik för att sedan kunna läsa en utbildning på högskola eller universitet? I så fall ska du välja spår b eller c för dina studier.  Spår b ger dig de grunder i matematiken som du behöver för att läsa utbildningar inom ekonomi, samhällsvetenskap och humaniora. Är det utbildningar inom naturvetenskap och teknik som är ditt främsta intresse är det spår c som ger dig den bästa grunden.

För dig som läser matematik för att få en yrkesexamen från något av de gymnasiala programmen finns spår a, som behandlar matematiken utifrån perspektivet att du ska kunna använda den i vardagslivet samt inom ditt yrkesområde.

Naturligtvis går det även att läsa matematik av eget intresse och nyfikenhet, så studera kursbeskrivningarna och välj sedan det spår som du finner mest intressant.

Välkommen till matematikämnet!