Med anledning av spridningen av coronaviruset finns riktlinjer och övrig information samlat på AcadeMedias webb. Informationen uppdateras kontinuerligt.

Möt engelskan!

Sofie Westin, en av våra engelsklärare

Engelska

Engelska är ett av de mest utbredda språken och används dagligen världen över som ett verktyg när människor från olika länder och kulturer möts. Engelskan blir en hjälp för att kunna kommunicera med varandra utan att behöva ha samma modersmål. I dagens samhälle behöver inte dessa möten mellan människor vara fysiska möten, utan många av oss använder engelska även i andra sammanhang, som när vi köper saker via internet, letar information eller spelar ett onlinespel med deltagare från andra delar av världen.

Att läsa Engelska handlar om att utveckla sitt eget språk och uttryckssätt på engelska, och att våga prova och lita på sina kunskaper. Genom att läsa olika sorters texter, lyssna på ljudupptagningar och se filmklipp på engelska får du också fördjupa dina kunskaper i olika kulturyttringar från olika delar av världen. Därigenom kan man få en annan bild av vår omvärld som berikar upplevelsen av språket ytterligare.