Med anledning av spridningen av coronaviruset finns riktlinjer och övrig information samlat på AcadeMedias webb. Informationen uppdateras kontinuerligt.

Möt Barn och fritid

Pia Wormö, en av våra lärare i barn- och fritid

Barn- och fritidsprogrammet är ett yrkesprogram. Efter examen från programmet ska eleverna ha de kunskaper som behövs för att arbeta med barn och ungdomar inom pedagogiska och sociala yrkesområden.

Inom barn och fritidsämnena studerar man olika teorier kring barns utveckling och hur barns levnadsvillkor påverkar deras lärande och växande. Här ligger fokus på kunskap om barns fysiska, intellektuella samt emotionella utveckling.

Exempel på frågor som förekommer inom området är:
Hur påverkar samhälle och miljö barns utveckling och lärande?
Hur har synen på kunskap förändrats genom tiderna?
Vilken betydelse har vuxnas ledarskap för barns utveckling och lärande?
Hur kan man stötta barn med särskilda behov?
Hur ser barns mediekulturer ut och hur påverkas barn utav dessa?

I utbildningen får eleverna möjlighet att särskilt utveckla förmåga att lyhört, kreativt och med omdöme skapa förutsättningar för alla människors delaktighet och lärande. Utbildningen ska leda till att eleverna kan möta, assistera och stödja barn och ungdomar i deras utveckling.