Hantering av personuppgifter

Besökare på nti.se

Cookiepolicy AcadeMedia (NTI-skolan är en del av AcadeMedia)

Senast uppdaterad 2019-06-05

Vad är cookies och vad används cookies till?

Det finns två typer av cookies; permanenta och temporära (s.k. sessionscookies).

Permanenta cookies lagras på en enhet under en längre period för att webbplatsen ska kunna anpassas efter vars och ens önskemål, val och intressen. De används till exempel för att informera om vad som är nytt sedan senaste besöket på webbplatsen. Dessa cookies kan sparas i upp till två år.

Sessionscookies lagras temporärt på en dator när man besöker en webbplats och skickas mellan respektive dator och server under tiden man besöker webbplatsen. Dessa raderas när man stänger ned sin webbläsare. De används exempelvis för att hålla reda på vilket språk som har valts.

Varför använder AcadeMedia cookies?

Genom att använda cookies känner AcadeMedias webbplatser igen våra besökare som då inte behöver ange data på nytt varje gång man besöker våra webbplatser. AcadeMedia kan i sin tur anpassa tjänsterna efter användarnas behov, så att man exempelvis inte behöver välja språk. Genom att cookies håller ordning på vad man tidigare visat intresse för, kan AcadeMedia skräddarsy information och erbjudanden från bolag inom AcadeMedia-koncernen.

Hur använder AcadeMedia cookies?

AcadeMedia använder cookies för utvärdering av sök- och användarbeteenden på AcadeMedias webbplatser för att vidareutveckla digitala tjänster. Syftet är att optimera användarupplevelsen, individualisera marknadsföringen och få statistik. Informationen kan komma att delas med andra bolag inom och utom AcadeMedia-koncernen. Det gäller främst våra samarbetspartner, till exempel webbyråer men även Facebook, Google och Snapchat.

Information samlas in och sparas med Google Analytics för att föra statistik och kunna förbättra våra besökares upplevelse på webbplatsen. Informationen som skapas av dessa cookies genom användning av webbplatsen, inklusive besökarens IP-adress, vidarebefordras till och lagras av Google på servrar i USA. Google kan överföra denna information till tredje part om det krävs enligt amerikansk lag eller i de fall en tredje part behandlar informationen för Googles räkning. För ytterligare information kring Google Analytics och Googles informationsbehandling hänvisas till Googles sekretesspolicy. Om besökaren inte vill att besöken på våra webbplatser ska visas i statistiken i Google Analytics kan besökarna installera ett tillägg i sin webbläsare.

Vad gäller för våra webbplatser?

Besökarna samtycker till AcadeMedias användning av cookies i enlighet med denna Cookiepolicy genom att fortsätta använda webbplatsen och ha webbläsaren inställd på att tillåta cookies.

Om man vill undvika cookies

De flesta webbläsare accepterar automatiskt cookies. Om besökarna inte vill tillåta cookies kan de vägra cookies i respektive webbläsares inställning och radera cookies som finns sparade på egen hårddisk.

 

Frågor och kommentarer om denna Cookie Policy välkomnas och sänds till marknad@nti.se. Information om hur NTI-skolan hanterar personuppgifter framgår av hur vi behandlar dina personuppgifter som du hittar nedan,

 

Intresseanmälan – personuppgifter

Till dig som inte studerar på NTI-skolan men lämnat en intresseanmälan.

Det är viktigt för oss att du känner dig trygg med hur vi behandlar dina personuppgifter. Vi lämnar aldrig ut dina personuppgifter till någon annan och använder endast dina uppgifter för att kontakta dig med information som rör NTI-skolan eller tipsa om vidareutbildning som vi tror kan vara intressant för dig. Alla dina uppgifter är endast sparade i ett digitalt verktyg för kommunikation och är därför lätta att radera om eller när du vill det. Känsliga uppgifter, ex om du skriver ett personligt meddelande tillsammans med din intresseanmälan, raderas när vi är klara med ärendet.

I samband med att du gör en intresseanmälan hos oss och godkänner att vi har kvar dina uppgifter så hamnar dina personuppgifter i ett digitalt verktyg. Från det verktyget kan vi sända information om t ex kurser eller nyheter som händer hos oss. Detta är texten som man godkänner i samband med en intresseanmälan:

”Om jag väljer att kryssa i rutan så samtycker jag till att informationen jag lämnar kommer att behandlas av NTI-skolan och kan komma att användas för att kontakta mig för att påminna om ex. ansökningsdatum eller nya kurser. Du kan enkelt avregistrera dig i dessa utskick om du inte längre vill ha information från oss genom att klicka på en länk i mejlet. Dina uppgifter kommer att sparas tills du väljer att avregistrera dig. För mer information eller för att ändra dina uppgifter, kontakta: marknad@nti.se

Om du lämnat en intresseanmälan via en jämförelsetjänst på Studentum eller Alla Studier så har du godkänt deras villkor och vi har fått din intresseanmälan via dem.

Radera eller ändra dina uppgifter

NTI-skolan värnar om din integritet och den personuppgiftsbehandling som sker är från och med i maj i enlighet med GDPR (General Data Protection Regulation). Du kan kontakta oss via marknad@nti.se för att få dina uppgifter raderade eller ändrade.

 

Elev på NTI-skolan

Till dig som elev/studerande inom NTI-skolan

Information om hantering av personuppgifter

NTI-skolan är en del av AcadeMedia. Inom AcadeMedias verksamheter används olika digitala tjänster. Dessa används för exempelvis administration, köhantering, bedömningar, kurs- och lektionsplaneringar men även som stöd direkt i det pedagogiska arbetet. Som en del av detta samlar vi in och lagrar personuppgifter om dig. Exempel på sådana personuppgifter är namn, personnummer och kontaktinformation. Vi registrerar även andra typer av personuppgifter i våra system, till exempel pedagogiska planer, närvaro, bedömningar och betyg. Det är viktigt för både dig och oss att vi hanterar personuppgifter på ett tryggt och ansvarsfullt sätt. Inom AcadeMedia har vi tagit fram riktlinjer för hur vi hanterar personuppgifter och hur vi arbetar med digitala tjänster. I nedanstående text följer kortfattad information om dina rättigheter och vårt arbete. Fullständig och detaljerad information om hur vi behandlar dina personuppgifter hittar du på https://trygg.academedia.se/

Vårt ansvar dina rättigheter

Vår hantering och lagring av personuppgifter sker enligt den så kallade dataskyddsförordningen, som gäller som lag i alla EU-länder från och med den 25 maj 2018. Behandlingen av personuppgifter inom vår vuxenutbildningsverksamhet är tillåten eftersom den sker för att vi ska kunna fullgöra uppgifter som följer av lag. I vissa fall ber vi dig om samtycke till att hantera dina personuppgifter, detta gäller framförallt innan publicering i sociala medier eller i vissa fall för marknadsföring. Du kan alltid återkalla samtycket. Vänd dig då till ditt dataskyddsombud, kontaktuppgifter för hen finns längre ner i detta dokument. Dina rättigheter är naturligtvis mycket viktiga för oss. Du har rätt att begära ut registerutdrag för de personuppgifter vi behandlar om dig, vänd dig då till ditt dataskyddsombud med en skriftlig och undertecknad ansökan. Du kan även begära rättelse eller radering av dina personuppgifter via ditt dataskyddsombud. Vi försöker alltid att svara och hjälpa dig i dessa frågor men du har även rätt att vända dig till Datainspektionen med klagomål om du anser att dina personuppgifter behandlats på ett felaktigt sätt. Under din tid som elev/deltagare hos oss kan det hända att vi förändrar vår hantering av dina personuppgifter, därför finns alltid en uppdaterad version av denna information tillgängligt på trygg.academedia.se. Om det blir en väsentlig skillnad kommer du att bli personligen informerad. Personuppgiftsansvarig för din utbildning och insats är det företag som är utbildningsanordnare NTI-skolan AB (556709-8057)

Vi skyddar din integritet

Din integritet ska alltid skyddas, samtidigt är vi måna om att erbjuda en så bra utbildning och insats som möjligt. Vissa personuppgifter om dig kommer vi därför att dela med dem som behöver känna till dessa uppgifter inom vår organisation. Det kan handla om sådant som information om allergier eller beslut om anpassningar av undervisningen.

Vi förbättrar kontinuerligt våra rutiner och riktlinjer för att skydda våra system mot dataintrång, oavsiktlig förlust eller förstörelse. Vi hanterar alltid känsliga personuppgifter enligt de lagar och föreskrifter som finns, och med hög säkerhet.

Molntjänster

Vi använder oss bland annat av digitala tjänster som kallas molntjänster. Att använda molntjänster ger oss flera fördelar, bland andra

  • utökade möjligheter till samarbete
  • enkelt att dela med sig av sitt material, både inom utbildningen och med omvärlden
  • tillgång till tjänsterna oberoende av plats och tid

Molntjänster innebär att informationen lagras hos externa leverantörer och är tillgänglig för användaren över internet. Exempel på molntjänster som vi använder är Microsofts Office 365. Informationen tillhör fortfarande AcadeMedias verksamheter och vi styr över vem som kan få tillgång till den. För att garantera att personlig information inte sprids vidare har vi tecknat ett avtal med varje leverantör.

Vad händer när jag avslutar min utbildning?

Om du vill behålla ditt material efter din utbildning måste du själv föra över det till ett privat konto eller egen lagringsplats. Vi sparar inte dina personuppgifter längre än nödvändigt. Dina användarkonton inaktiveras normalt i samband med att du lämnar utbildningen och data raderas eller avidentifieras en tid efter detta. Det gäller även material som lagras hos våra leverantörer (inklusive molntjänster). Det finns dock uppgifter som vi enligt lag är skyldiga att spara under längre tid än så, exempelvis viss administrativ information, till exempel betyg eller faktureringsunderlag. Sådan arkiveras och lagras efter utbildningens slut. På https://trygg.academedia.se/ hittar du detaljerad information om hur länge dina personuppgifter sparas.

Vill du veta mer?

Om du har frågor kring vår behandling av dina uppgifter är du välkommen att ta kontakt med i första hand din utbildningsanordnare. Du kan även ta kontakt med ditt dataskyddsombud på dataskyddsombud@nti.se.
Om du inte tycker att du får ett bra svar på dina frågor kan du alltid kontakta AcadeMedia på info@academedia.se så hjälper vi dig.

Vi använder oss av cookies för att din upplevelse av webbplatsen ska bli så bra som möjligt. Accepterar du att cookies används?

NejLäs mer Ok