Just nu på NTI-skolan

2017-08-10

Nystartat samarbete med PersonalExpressen

Vår mission är att med kvalitet, kompetens och personlig kontakt hjälpa människor till nästa steg i livet. Därför tycker vi det är viktigt att hjälpa våra elever – vilkas nästa steg är jobb – till just nytt arbete. Denna vecka har vi inlett ett samarbete med Personalexpressen, ett företag som arbetar framförallt inom den privata vård- och omsorgssektorn i Sverige – främst inom barn och ungdomsvården.

Just nu finns Personalexpressen främst i Sveriges storstäder men på sikt kommer de att utöka sin verksamhet så att de finns i fler kommuner runt om i Sverige.

“Alla vi på PersonalExpressen är både glada och förväntansfulla över det påbörjade samarbetet med NTI-skolan. Vi känner glädje inför att nu gemensamt påbörja arbetet med att få ut ambitiösa och kompetenta studenter på arbetsmarknaden, samtidigt som vi hjälper skolor och förskolor att klara den bemanningsproblematik som idag återfinns både på kort och på lång sikt inom hela skolsektorn. Vi är övertygade om att de bästa resultaten uppnås när utbildningsväsendet och näringslivet tillsammans tar ett gemensamt ansvar för morgondagens utmaningar på arbetsmarknaden. När vi nu påbörjar detta långsiktiga samarbete gör vi det med ambitionen att tillsammans med NTI-skolan finna samtidspraktiska lösningar och genom dessa vara en förebildsmodell för det moderna samhället.” säger  Oliver Thomson, VD på PersonalExpressen AB.

Är du elev hos oss och intresserad av samarbetet med PersonalExpressen så går det bra att kontakta Peter Haglund, skolledare: peter.haglund@nti.se

Mer information om PersonalExpressen…