Med anledning av spridningen av coronaviruset finns riktlinjer och övrig information samlat på AcadeMedias webb. Informationen uppdateras kontinuerligt.

Arbeta på NTI-skolan

Vad skiljer NTI-skolan från andra distansskolor?
3 anledningar till varför man ska jobba hos oss, vi är:
Nytänkande, Tillgängliga och Individanpassade.

 

1) Nytänkande

Vi vågar tänka nytt och vågar bryta mönster. Hos oss finns en framåtanda och en nyfikenhet att utvecklas. Det innebär i praktiken att vi låter pedagogiken vara styrmedlet för att utveckla våra arbetsmetoder. Vi söker medarbetare som ser möjligheter i förändring och kan finna lösningar på vägen.

2) Tillgängliga

På distansen finns vi i cyberrymden och samtidigt är vi bara ett telefonsamtal eller mejlkonversation bort. På Stockholms närlärande finns vi tillgängliga på plats 8-17 måndag till fredag. Det är elevens bästa som ligger i fokus och vi hjälper till och pushar dem närmre sina mål och drömmar. Vi vill inspirera och vägleda och samtidigt vara flexibla och lyhörda. Det innebär i praktiken att vi strävar efter att vara tydliga och snabba i vår konversation med eleverna så de får den vägledning de behöver. Vi söker medarbetare som utmanas av att stötta sina elever på bästa sätt.

3) Individanpassade

Vi är i branschen att odla människor. Alla har olika behov för att våga kämpa för nästa steg i livet. Vi vill ge dem möjlighet att nå sina mål genom personlig utveckling och mer kunskap. Det kan vara drömjobbet eller helt enkelt en andra chans i livet. Det innebär i praktiken att vi lyssnar på våra elever och försöker finna lösningar som passar just dem. Vi söker medarbetare som vill arbeta med kollegialt lärande med fokus på eleven som individ.

Det livslånga lärandet

NTI-skolan hjälper vuxna människor att vidareutbilda sig på bästa möjliga sätt utifrån den individuella situationen. NTI-skolan är en del av det livslånga lärandet – vi vill att alla ska få en chans att nå sin fulla potential, med sikte mot ett yrke eller högre studier. NTI-skolan är en privat aktör inom Komvux och en del av Academedia, norra Europas största utbildningsanordnare.

En dag på jobbet

Som lärare på NTI-skolan är det din uppgift att undervisa och handleda elever på distans via telefon och vår lärplattform Omnius. Kurserna du undervisar i är skapade utifrån Skolverkets kursplaner och kunskapskrav. I dina arbetsuppgifter ingår att bedöma uppgifter, svara på frågor via telefon och meddelanden samt genomföra muntliga uppgifter. Arbetet på NTI-skolan är flexibelt och du har stora möjligheter att organisera och planera din arbetstid. Du ingår i ett arbetslag där ni tillsammans ansvarar för kurserna i ämnet. Ni jobbar också tillsammans kollegialt med att vidareutveckla kurserna och undervisningen för att eleverna ska nå sina mål. Det kollegiala lärandet är viktigt och har stort utrymme på NTI-skolan!