Med anledning av spridningen av coronaviruset finns riktlinjer och övrig information samlat på AcadeMedias webb. Informationen uppdateras kontinuerligt.

NTI-skolan finns som enda svensk utbildningsanordnare och representerar oss på LX-mässan LXDCON i Amsterdam 20-21 mars.

Mässan handlar om att skapa effektiva lärandeupplevelser. Det finns ett enormt behov att effektiva, roliga och miljövänliga lärandeupplevelser. Faktum är att det är med i en av FNs hållbara utvecklingsmål. Enligt FN så är en högkvalitativ utbildning grunden för att skapa en hållbar utveckling. Det vill säga, att höja kvaliteten och tillgängligheten på utbildning är avgörande för att uppnå alla sjutton hållbara utvecklingsmål.

NTI-skolans utbildningsform är det absolut miljövänligaste sättet att utbilda sig på i dag. Varje elev som väljer att läsa på distans istället för att läsa i klassrum väljer att studera mer miljövänligt. Vi antar utmaningen!

Peter Haglund från NTI-skolan är på plats på mässan

Varför åkte du?
Konferensen handlar om att man ska designa sina kurser/utbildningar ur elevens/användarens perspektiv och försöka göra upplägget anpassat efter målgruppen mer än vad som görs i dagsläget.

Vad är ditt starkaste intryck?
Att man med små medel kan ändra upplägget i hur man bygger kurser och att man på det sättet kan stimulera eleverna till att prestera bättre och på så sätt kunna höja både kunskapsinhämtningen som måluppfyllelsen.

Varför tror du att du är den enda svensk utbildningsaktören på plats?
Det här är kanske inte så spritt än, det är bara sjätte gången konferensen hålls, men det kommer att sprida sig för idag är det folk från Singapore, Kazakstan, Japan, London osv som är på plats.

Vad tar du med dig hem?
Idéer om hur vi ska kunna ta detta vidare för att bli ännu bättre som utbildningsaktör och nå vår vision som ”det självklara valet för allas livslånga lärande”.  Jag tror att vi kan arbeta för att våra studenter får en ännu högra måluppfyllelse och ha roligt på vägen dit! Utöver det har jag även fått idéer om hur vi ska utveckla personalen från den utgångspunkt och behov varje individ har. Det kommer att vara en spännande tid framöver.

1Comment
  • Niels Floor
    Posted at 20:42h, 25 mars Svara

    Thank you for visiting LXDCON and for promoting learning experience design in Sweden.

Posta en kommentar