Med anledning av spridningen av coronaviruset finns riktlinjer och övrig information samlat på AcadeMedias webb. Informationen uppdateras kontinuerligt.

Det är med stolthet som vi presenterar nyheten att NTI-skolan blivit certifierad inom kvalitet och miljö enligt ISO 9001 och 14 001.

NTI-skolans kvalitetsarbete har alltid varit ett av våra viktigaste fokusområden. Att leverera kvalitet i utbildningen och möjliggöra ett livslångt lärande för alla, i alla livssituationer och på alla geografiska platser, är någonting vi arbetar för varje dag. Att alla ska ha tillgång till samma möjligheter, det är någonting som vi brinner för. Därför känns det extra roligt att få en kvalitetsstämpel utifrån ISO 9001, som ett bevis på vårt hårda arbete. NTI-skolan levererar kvalitet i arbetet för att kunna ge bästa möjliga leverans av utbildning till våra elever och kunder.

– Kvalitet är en ledstjärna inom NTI-skolan och nu med ISO-certifieringen har vi fått ett kvitto på att våra kvalitetsprocesser håller hög klass, berättar Peter Wilcke, verksamhetschef på NTI-skolan.

Ett annat område som ligger oss varmt om hjärtat är miljö. NTI-skolans övergripande miljömål är att öka antalet elever inom distansundervisning med 5% om året. Fler distanselever leder till färre resor till och från skola, begränsat lokalunderhåll, mindre ytor att värma upp mm. Vidare uppmuntrar vi användning av digitala läromedel och program, något som också minskar användningen av papper, transporter och elförbrukning i samband med framställande av dessa produkter. Vårt utsläpp av koldioxid minskar och vi arbetar kontinuerligt för att fortsätta minska vårt avtryck. Som en viktig del av vårt miljöarbete vill vi väcka våra 35 000 elevers nyfikenhet i olika miljöfrågor och att få dem att tänka till hur de kan bidra till ett mer hållbart samhälle.

Vi värnar om miljön och att bli certifierade i enlighet med ISO 14001 är ett bevis på att vi inte bara lever upp till erkända miljökrav utan även tar aktivt ansvar i miljöfrågor gentemot medarbetare, kunder, och elever.

Inga kommentarer

Posta en kommentar

Vi använder oss av cookies för att din upplevelse av webbplatsen ska bli så bra som möjligt. Accepterar du att cookies används?

NejLäs mer Ok