Med anledning av spridningen av coronaviruset finns riktlinjer och övrig information samlat på AcadeMedias webb. Informationen uppdateras kontinuerligt.

I denna kurs får du lära dig grunderna i vård- och omsorgsarbete.
Här ingår även APL, arbetsplatsförlagt lärande, i
fyra veckor. Det innebär att du får möjlighet att känna efter
om detta kan vara rätt yrkesval för dig. Kursen är mycket
bred och sträcker sig över många områden som t.ex. kommunikation
och bemötande, smitta och smittspridning, kontroll
av puls och blodtryck, olika typer av såromläggningar
och mycket mer.

Vill du fördjupa dina kunskaper inom vård och omsorgsarbete?
I den här kursen ingår praktik och du får bredare
kunskaper inom vård och omsorgsarbete. I kursen tas
bland annat upp sjukvårdsuppgifter som kräver delegering.
Du lär dig mer om observation, behandlingar, kontroller och
provtagning, hur en vårdplanering går till och vilken betydelse
arbetsmiljön har för hälsa och egen säkerhet.

Vi bär alla med oss positiva och negativa upplevelser från våra praktikperioder! Här är kursen där du som personal inom vård- och omsorg konkret får lära dig att bli den fantastiska handledare som du haft, eller saknade under din arbetsplatsförlagda utbildning. Kursen ger konkreta råd, teorier och modeller som underlättar och utvecklar handledaren i dennes roll samt elevens möjlighet till lärande.

Har du ett intresse för öppen och sluten psykiatrisk vård
samt hur samarbetet kan se ut med kriminalvården? I
denna kurs får du läsa om hur man minimerar hot- och
våldsituationer, metoder för att använda sig själv som
verktyg, arbete med förebyggande åtgärder samt hur man
skapar goda vårdrelationer med patienter. Du får också läsa
om lagar, patienters rättigheter och skyldigheter, samarbete
mellan myndigheter och även hur utslussning och
eftervård kan se ut.

Vad menas egentligen med hälsa och hur kan du upprätthålla en hälsosam livsstil? I denna kurs belyses människans livsvillkor och dess hälsoaspekter ur socioekonomiska, kulturella, historiska och internationella aspekter. Kursen ger också kunskap om hur detta styrs genom internationella möten mm. Du får en inblick i samtalsmetoder som kan användas som verktyg för ett hälsosammare liv inom t ex sambandet mellan kost, näring och fysisk aktivitet. I den här kursen investerar du i dig själv men får även verktygen som kan hjälpa andra till ett hälsosammare liv.

Frågor på det? Vi hjälper dig.
Frågor på det? Vi hjälper dig.

Josefin Malm
Studie- och yrkesvägledare
Drop-in: Måndag och torsdag 13-15
Kontakt: https://supportforum.nti.se

Vi använder oss av cookies för att din upplevelse av webbplatsen ska bli så bra som möjligt. Accepterar du att cookies används?

NejLäs mer Ok