Med anledning av spridningen av coronaviruset finns riktlinjer och övrig information samlat på AcadeMedias webb. Informationen uppdateras kontinuerligt.

Hur gör man då hemmet blir en vårdplats? I den här kursen får du lära dig mer om vård- och omsorgsåtgärder samt medicinska åtgärder som kan utföras i hemmet. Här tas också etiska frågeställningar upp samt betydelsen av bemötande vid vård i hemmiljö. Du får också kunskap om rehabilitering, habilitering och vård i livets slut.

Vad är viktigt att tänka på när man vårdar en döende människa? Har du frågor som du känner att du inte har fått svar
på kring detta känsliga ämne? I denna kurs får du ökade kunskaper om livshotande sjukdomar, till exempel cancer.
Men, framförallt får du veta hur man kan lindra symtom som t.ex. smärta och ångest hos en döende person, vilket
förhållningssätt man bör sträva efter och hur man kan bemöta och hantera svåra frågor.

Frågor på det? Vi hjälper dig.
Frågor på det? Vi hjälper dig.

Josefin Malm
Studie- och yrkesvägledare
Drop-in: Måndag och torsdag 13-15
Kontakt: https://supportforum.nti.se