Med anledning av spridningen av coronaviruset finns riktlinjer och övrig information samlat på AcadeMedias webb. Informationen uppdateras kontinuerligt.

Är du intresserad av de olika former av psykiatriska funktionshinder
som finns och faktorer som orsakar psykisk
ohälsa? Då är detta rätt kurs för dig! På kursen får du
läsa om vård- och omsorg, behandlingsformer samt hur
förbyggande arbete bedrivs för personer med psykisk
sjukdom. Man får också kunskaper om organisationer,
olika hjälpmedel samt kommuners och landstingens
ansvar. Som medmänniska och som vårdare av personer
med psykiskt funktionshinder är det av största vikt att man
är professionell; hur och konkreta tips för att vara just det,
ges i denna kurs.

Vill du fördjupa dina kunskaper inom det psykiatriska
området? I Psykiatri 2 fortsätter vi att utforska psykiatrins
viktiga områden och särskilt de något ovanligare sjukdomstillstånden.
Lagar och riktlinjer inom psykiatrisk
verksamhet synas och i kursen är det i första hand
patientens/brukarens perspektiv som synliggörs. Kursen
innehåller fyra veckors praktik.

Vill du ha mer kunskap om hur vi ska få personer med
psykiska funktionshinder mer delaktiga i samhället? I
denna kurs får du lära dig om stigmatisering vid psykisk
sjukdom, professionellt förhållningssätt och vilket stöd
samhället kan erbjuda. Du får också studera samverkan
mellan huvudmän samt kvalitetsarbete i praktiken.

Frågor på det? Vi hjälper dig.
Frågor på det? Vi hjälper dig.

Josefin Malm
Studie- och yrkesvägledare
Drop-in: Måndag och torsdag 13-15
Kontakt: https://supportforum.nti.se