Med anledning av spridningen av coronaviruset finns riktlinjer och övrig information samlat på AcadeMedias webb. Informationen uppdateras kontinuerligt.

Hur blir man bra på att kommunicera? Vad avslöjar vårt kroppsspråk? Vilken roll spelar kommunikationen i vår vardag? Detta är några frågor som du får svar på under kursen Kommunikation. Du kommer att få förbättra dina kunskaper i att samtala och lyssna. Kursen tar upp privata samtal men också vad du ska tänka på om du möter människor i kris. Genom olika uppgifter får du chansen att utveckla din kommunikativa förmåga. I kursen ingår även praktiska råd om hur du på bästa sätt hanterar vardagskonflikter eller förbereder dig för en arbetsintervju.

Hur har synen på kunskap, lärande och undervisning förändrats? Hur uppstår värderingar, och hur lever dessa kvar och förändras inom olika kulturer och samhällen? Hur påverkar synen på normalitet och avvikelse människans olika villkor för lärande och växande? Dessa är några av de områden som tas upp i kursen Lärande och utveckling. I kursen får du möjlighet att läsa om exempelvis olika teorier om lärande, utveckling och socialisation, om olika pedagogiska situationers och lärmiljöers påverkan på lärandet, samt om det sociala sammanhanget och gruppens betydelse för lärande.

Vilka faktorer är det som formar oss människor? Hur bidrar
vi själva till att skapa vår omvärld? I kursen Människors
miljöer tittar vi närmare på dessa frågor, och fördjupar oss
i områden som berör kultur, samhälle, levnadsmiljöer och
levnadsvillkor. I kursen möts områden som sociologi och
psykologi, och man får möjlighet att fördjupa sig i olika
faktorer som påverkar vår identitetsutveckling. Kursen
behandlar begrepp som demokratisk värdegrund och
mänskliga rättigheter, integration och segregation, och
kursen ger ett stort utrymme för reflektioner kring egna ställningstaganden.

Du har säkert mött många duktiga pedagoger och ledare i ditt liv? Vad gör dem så bra? Hur väcker de intresse och engagemang? Du kan lära dig av deras goda pedagogik och
ledaregenskaper och du kan använda samma metoder som dem. Under kursen utvecklas förmågan att på ett pedagogiskt sätt leda människor i olika situationer. Med denna kurs investerar du i dig själv.

 

APL ingår i kursen

Vad påverkar barns utveckling och socialisation? Hur har
samhällsförändringar påverkat barns uppväxtmiljöer och
levnadsvillkor? Hur viktigt är det med kamratgrupper och
skapandet av kamratkulturer? Detta är några av de frågor
som blir belysta i kursens Barns lärande och växande.
Fokus ligger på faktorer som på olika sätt påverkar barns
utveckling, och i kursen berörs delar som exempelvis genus,
klass, etnicitet, funktionsnedsättningar och fritid.

Under kursen Kost och hälsa lär du dig grunderna i näringslära. Genom att studera dina egna eller någon annans kostvanor får du sedan fundera över om dessa går att förändra till det bättre. Du kommer också lära dig mer om
olika specialkoster som människor har behov av på grund av religiösa/etiska skäl eller för att de inte kan äta olika livsmedel på grund av allergier eller överkänslighet. Både kroppens behov av näring och behovet av vila och rörelse behandlas i denna kurs.

Vilka olika pedagogiska teorier ligger till grund för pedagogiska
verksamheter idag? Hur planerar man aktiviteter
utifrån de syften och mål som man har? I kursen Pedagogiska
teorier och praktiker får du fördjupa dig i pedagogiska
teorier så som tex Waldorfpedagogik och Montessoripedagogik,
och reflektera över sambandet mellan arbetssätt
och lärande. Kursen behandlar kopplingen mellan teori
och praktik, och ger dig goda möjligheter att utveckla dina
kunskaper inom olika pedagogiska riktningar samt att
reflektera över hur man arbetar utifrån dessa.

Vilken betydelse har egentligen den skapande verksamheten
för människors lärande och växande? Hur kan man med
olika metoder, tekniker och material möjliggöra skapande
aktiviteter?

I den här kursen ingår det praktik (APL) där du får träna din färdighet i att
planera, genomföra, dokumentera och utvärdera skapande
aktiviteter för att stödja och stimulera människors
lärande och deltagande i olika situationer. Du får utveckla
din förmåga att diskutera egna och andras attityder samt
diskutera handlingar i pedagogiska sammanhang.

Frågor på det? Vi hjälper dig.
Frågor på det? Vi hjälper dig.

Josefin Malm
Studie- och yrkesvägledare
Drop-in: Måndag och torsdag 13-15
Kontakt: https://supportforum.nti.se

Vi använder oss av cookies för att din upplevelse av webbplatsen ska bli så bra som möjligt. Accepterar du att cookies används?

NejLäs mer Ok