Med anledning av spridningen av coronaviruset finns riktlinjer och övrig information samlat på AcadeMedias webb. Informationen uppdateras kontinuerligt.

Det här är en kurs där möten och kommunikation mellan
brukare och personal ligger i centrum. I denna kurs får
du lära dig om socialpedagogiska insatser och hur man
arbetar socialpedagogiskt. Här får du också läsa om hur
människors livssituationer påverkas av sociala, kulturella,
fysiska och psykiska begränsningar.

Frågor på det? Vi hjälper dig.
Frågor på det? Vi hjälper dig.

Josefin Malm
Studie- och yrkesvägledare
Drop-in: Måndag och torsdag 13-15
Kontakt: https://supportforum.nti.se