Med anledning av spridningen av coronaviruset finns riktlinjer och övrig information samlat på AcadeMedias webb. Informationen uppdateras kontinuerligt.

Denna kurs behandlar områden som teknologier och principer samt fördjupad kunskap om installation, felsökning och administration av lokala nätverk. Du får också möjlighet att utveckla kunskaper om ergonomi och miljö. Efter kursen har du fått färdigheter om installation, dokumentation, optimering, samt replikering av katalogtjänster samt partitionering.

Denna kurs fokuserar på Windows server 2012 som är ett kvalificerat och mycket avancerat nätverksoperativsystem för företag och organisationer. Vi håller bl.a. på med filservrar samt optimering och övervakning av operativet och dess användare.

Denna kurs är uppbyggd kring OSI-modellen och förklarar i detalj hur nätverkskommunikation fungerar när TCP/IP används. Du får lära dig mer om nätverksutrustningar, LAN- och WAN-kommunikation och om hur routing över flera nätverk går till.

I denna kurs får du lära dig hur en hacker attackerar ett nätverk från start till mål och därefter lära dig metoder för att förhindra dataintrång med hjälp av metoder som policys, kryptering, brandväggar och routrar.

Denna kurs behandlar nätverksutrustning och IT-systemlösningar samt övervakning för att uppnå hög driftsäkerhet inom nätverksområdet. Givetvis tas både klient- och serverhantering upp. Dessutom behandlas programvara för både klienter och servrar samt administration av servertjänster i nätverksmiljö. Efter kursen har du utvecklat färdigheter i hård- och mjukvaruinstallationer samt i konfigurering, optimering, analys och administration av nätverk.

Frågor på det? Vi hjälper dig.
Frågor på det? Vi hjälper dig.

Josefin Malm
Studie- och yrkesvägledare
Drop-in: Måndag och torsdag 13-15
Kontakt: https://supportforum.nti.se

Vi använder oss av cookies för att din upplevelse av webbplatsen ska bli så bra som möjligt. Accepterar du att cookies används?

NejLäs mer Ok