Med anledning av spridningen av coronaviruset finns riktlinjer och övrig information samlat på AcadeMedias webb. Informationen uppdateras kontinuerligt.

Det är inte självklart i alla länder att journalister får agera fritt. I Sverige och andra demokratier är grunden att olika idéer och tankar ska få komma fram via medierna så att du ska få bilda dig en egen uppfattning. Är då verkligheten så enkel? Sanningen är att även i demokratier finns det människor med mer makt över medier än andra. I Medier, samhälle och kommunikation 2 tränger vi djupare in i opinionsbildningen i samhället och hur ägarintressen inom medieområdet kan påverka innehållet. Kursen ger dig förmåga att kritiskt granska värderingar och attityder i mediernas budskap.

Vi lever idag i ett mediesamhälle. Den bild vi har av samhället får vi i stor utsträckning genom medierna. Tidningar, tv, radio, internet och film ger oss information, kunskap och underhållning. Denna kurs ger dig kunskaper i traditionella och nya mediers roll i samhället samt deras historiska utveckling. Du får möjlighet att utreda, undersöka och beskriva olika mediesammanhang och utveckla kunskaper om medias påverkan och dess roll i den demokratiska processen. Du får även möjligheten att sätta dig in i den lagstiftning och de etiska regler som finns inom området.

Frågor på det? Vi hjälper dig.
Frågor på det? Vi hjälper dig.

Josefin Malm
Studie- och yrkesvägledare
Drop-in: Måndag och torsdag 13-15
Kontakt: https://supportforum.nti.se