Med anledning av spridningen av coronaviruset finns riktlinjer och övrig information samlat på AcadeMedias webb. Informationen uppdateras kontinuerligt.

Kursen Affärsjuridik tar upp de rättsområden som är viktiga för företag. Det är alltså viktiga kunskaper om du någon gång tänker starta ett företag, men kursen är också intressant om du har ett allmänt intresse av juridik. Kursen innebär en hel del teoretiskt lärande men syftet är att kunskaperna ska kunna användas i praktiken. De områden som behandlas är bolagsrätt, avtalsrätt, arbetsrätt, kredit- och panträtt, köprätt, marknadsrätt, immaterialrätt, obeståndsrätt samt processrätt.

Om du är intresserad av juridik är kursen privatjuridik en bra introduktionskurs för dig. Du får läsa om det svenska rättssystemet och du får förståelse för hur gällande lagar styr privatlivet. Kursen omfattar även internationell rätt, som belyser Sveriges förhållande till omvärlden och där tonvikten är lagd på EU-rätt. Du kommer också få möjlighet att utveckla din förmåga att tillämpa ett vetenskapligt förhållningssätt i arbete med rättsliga problem. Du utvecklar också din förmåga att formulera dig korrekt och precist eftersom det juridiska språket ställer stora krav på exakthet, precision, saklighet och logisk skärpa.

Kursen Rätten och samhället är en introduktionskurs i juridik
som tar upp det svenska rättssystemet. Du får också
inblick i internationell rätt, främst EU-rätt, som också
påverkar vårt samhälle. Du får möjligheter att utveckla
din förmåga att formulera dig korrekt och precist eftersom
det juridiska språket ställer stora krav på exakthet.
Vill du fortsätta med juridiska studier är det här en bra
introduktionsskurs men den passar lika bra att läsa som
en fristående kurs som ger dig förståelse för hur samhället
fungerar.

I kursen Ledarskap och organisation får du kunskaper om olika organisationsformer och förståelse för deras betydelse för att uppnå en fungerande verksamhet i en organisation. Du får möjlighet att utveckla kritisk medvetenhet genom att undersöka och diskutera frågeställningar som gäller ledarskap och organisation samt kritiskt granska och reflektera över nyheter och tendenser inom området.

Frågor på det? Vi hjälper dig.
Frågor på det? Vi hjälper dig.

Josefin Malm
Studie- och yrkesvägledare
Drop-in: Måndag och torsdag 13-15
Kontakt: https://supportforum.nti.se