Med anledning av spridningen av coronaviruset finns riktlinjer och övrig information samlat på AcadeMedias webb. Informationen uppdateras kontinuerligt.

Vill du lära dig mer om kommunikation, ordbehandling, kalkylering och presentationsprogram? Då är det kursen Information och kommunikation 1 du ska läsa. Kursen ger grundläggande kunskaper i skapande och hantering av digitala affärsmässiga dokument. Detta förbereder dig för yrkeslivet där digital kommunikation i form av Word-dokument, Excel-kalkyler eller kanske en presentation i PowerPoint är vanligt förekommande. Denna kurs kommer verkligen lära dig grunderna och du kommer vara väl förberedd inför kommande kurser där den tekniska kompetensen i Microsoft Office-programmens kärntrio är avgörande.

Kursen baseras på PC som dator och du behöver ha en dator som det går att installera Office 365 på under kursens gång. Kursen innehåller handledande läsanvisningar anpassade för dem 200 undervisningstimmar du har i kursen.

Inom kursen tittar vi närmare på följande moment:

○ Kommunikationsteori
○ Grundläggande språkriktighet i kommunikation
○ Effektiv informationssökning, göra bra urval av information och kommunicera väl
○ Lagar om upphovsrätten, GDPR, arbetsrätten
○ Etik och moral
○ Microsoft Word, Excel och Powerpoint – Affärsmässiga kunskaper
○ Bildredigering
○ Skapa manus till presentation i olika former
○ Presentera muntligt och spela in rösten till PowerPointen
○ Sociala medier
○ Källkritik

Är du intresserad av att fortsätta fördjupa dina kunskaper i kalkylering, grundläggande webbutveckling, sociala medier, databashantering och kommunikation? Då är Information och kommunikation 2 någonting för dig. I kursen Information och kommunikation 2 får du även lära dig om ordbehandling och grafisk layout.

Programvara: Kursen baseras på PC som dator och programpaketet i Microsoft Office 365 är ett krav då du behöver kunna installera Access. Detta behöver du en PC-dator till då Access inte går att installera på en Mac lika smidigt. Du kommer även att arbeta i Microsoft Publisher, Word och Excel, samt någon webbbaserad applikation.

I kursen bygger vi vidare på kunskaper som du förväntas ha med dig från tidigare förkunskapskrav i Information och kommunikation 1 (eller en äldre kurs som hette Information och layout A).

I kursen ingår följande moment som vi tittar närmare på:
○ Grunder i HTML och webbutveckling
○ Grundläggande språkriktighet i kommunikation är fortfarande ett krav
○ Microsoft Word, Excel, Publisher – Affärsmässiga kunskaper
○ Databashantering i Microsoft Access
○ Sociala medier (blogg-sida)
○ Grafisk layout och komposition

Är du intresserad av att fortsätta utveckla dina kunskaper i digital affärsmässig kommunikation med stöd av affärsinriktade system? Då är Programhantering någonting för dig.
I kursen bygger vi vidare på kunskaper som du förväntas ha med dig från tidigare förkunskapskrav i Information och kommunikation 1 (eller en äldre kurs som hette Information och layout A).

Programvara: Kursen baseras på PC som dator och programpaketet i Microsoft Office 365 är ett krav då du behöver kunna installera Access. Till detta behöver du en PC-dator då Access inte går att installera på en Mac lika smidigt. Du kommer även att beröra Visma för att visa på databashantering från användarsidan. Du får även guidning om projektplaneringsverktyg i kursen. Andra program kan förekomma i kursen då det är en del av kursen centrala krav att du ska lära dig använda program i affärsmässigt syfte.

I kursen Programhantering ingår huvudsakligen följande moment som vi tittar närmare på:

○ Programvaror och verktyg för olika plattform som ska användas för att förmedla information inom olika yrkesområden
○ Grundläggande språkriktighet i kommunikation är fortfarande ett krav
○ Databashantering i Microsoft Access samt lätt variant i Visma
○ Informationssökning och källkritik

Vill du veta mer om informationsteknik, rörlig bild och hur medier påverkar samhället? Då vill du läsa kursen Intern och extern kommunikation. Förutom detta så lär du dig om affärsmässig kommunikation, layout och grundläggande webbteknik. Kursen innehåller också verbal och icke-verbal kommunikation i yrkessammanhang samt medieträning för intern och extern kommunikation och marknadsföring.

Programvara: Kursen baseras på PC som dator och en del program som du behöver för att skapa manus, reklamblad och rörlig bild med. Du kommer att arbeta mer med layout, typografi och komposition i kursen. Det är bra om du har en smartphone eller något du kan spela in kortare videofilmer med då en del av kursens slutmoment går ut på att skapa en reklamfilm med ett givet yrkesmässigt syfte.

I kursen bygger vi vidare på kunskaper som du förväntas ha med dig från tidigare förkunskapskrav i Information och kommunikation 1 (eller en äldre kurs som hette Information och layout A).

I kursen ingår följande moment som vi tittar närmare på:

○ Grunder i webbutveckling
○ Grundläggande språkriktighet i kommunikation är fortfarande ett krav
○ Mediaredigering för rörlig bild – digital bildhantering
○ Manus av olika slag samt planering
○ Intern och extern kommunikation med affärsmässigt fokus
○ Målgruppsanalys
○ Begrepp och terminologi som hör till teoretiska modeller för kursens inriktning
○ Sociala medier
○ Grafisk layout och komposition

Frågor på det? Vi hjälper dig.
Frågor på det? Vi hjälper dig.

Josefin Malm
Studie- och yrkesvägledare
Drop-in: Måndag och torsdag 13-15
Kontakt: https://supportforum.nti.se