Med anledning av spridningen av coronaviruset finns riktlinjer och övrig information samlat på AcadeMedias webb. Informationen uppdateras kontinuerligt.

Kursen hälsopedagogik ger en inblick i hälsofrämjande insatser, både lagar och bestämmelser som reglerar dem samt hur de genomförs. Detta genom att studera projekt i Sverige rörande folkhälsan. Kursen berör också hur levnadsvanor och livsvillkor skiljer sig åt i världen samt orsaker till detta. I ämnet hälsopedagogik ges en inblick i psykologi, så som faktorer som avgör hur vi individuellt är rustade för att möta livets förändringar och kriser, samt hur vi pedagogiskt kan planera ett förändringsarbete för att bemöta och stötta en annan person.

Vad är komplementär medicin? Vilka olika metoder och behandlingar handlar det om och hur ser historiken ut bakom dessa? Här får du även reflektera över hur komplementära
behandlingsmetoder relaterar till skolmedicinen och vilket etiskt perspektiv som är rådande. I kursen belyser vi även behandlingsmetodernas verkningssätt och effekter ur ett fysiologiskt och psykologiskt perspektiv. Det är ett spännande ämne som tar upp alternativ och komplement till den traditionella vården.

Frågor på det? Vi hjälper dig.
Frågor på det? Vi hjälper dig.

Josefin Malm
Studie- och yrkesvägledare
Drop-in: Måndag och torsdag 13-15
Kontakt: https://supportforum.nti.se

Vi använder oss av cookies för att din upplevelse av webbplatsen ska bli så bra som möjligt. Accepterar du att cookies används?

NejLäs mer Ok