Med anledning av spridningen av coronaviruset finns riktlinjer och övrig information samlat på AcadeMedias webb. Informationen uppdateras kontinuerligt.

Är du intresserad av att lära dig mer om att skapa design för användarvänliga gränssnitt för webben? I denna kurs arbetar vi med grunderna för hur användarvänliga gränssnitt är uppbyggda. Du får lära dig grunderna i att planera och strukturera ditt arbete samt göra en prototyp av ett gränssnitt för en webbplats i Adobe Experience Design (Adobe XD). Delar av kursens material är på Engelska.

Ämnet gränssnittsdesign behandlar interaktionen mellan dator och människa med fokus på designaspekterna i utveckling av användbara, tillgängliga och tilltalande gränssnitt på webben. Det innehåller såväl bildoptimering och layout-principer som riktlinjer för en användbar webbdesign.

Vill du lära dig mer om att skapa 3D-modeller och arbeta i 3D-gränssnitt? I denna kurs får du lära dig grunderna i gränssnitt med 3D-teknik såsom virtuella världar och interaktiva miljöer. Du arbetar med att skapa objekt med 3D-grafik i programmet Blender samt utformar en prototyp för ett gränssnitt i 3D-grafik. Litteraturen är till stor del på engelska.

Programvara: I kursen kommer det att finnas moment och genomgång i program som Blender och Verge 3D. Du kommer att skapa projekt från idé till färdig prototyp under kursens gång genom praktisk tillämpning på teorin du läser i gränssnittsdesign 3D.

Inom kursen bygger du vidare på kunskaper som du förväntas ha med dig från tidigare förkunskapskrav i Gränssnittsdesign. Kursen innehåller handledande läsanvisningar anpassade för dem 200 undervisningstimmar du har i kursen.

I kursen ingår följande moment som vi tittar närmare på:

  • Teoretisk fokus med planering utifrån HCI, Ubicomp, UX och UI-design
  • Planering enligt SCRUM-metoden – agilt projektarbete
  • Användarvänlighet och tillgänglighet i design
  • Lagar, bestämmelser och upphovsrätt
  • 3D-modellering i Blender
  • Prototypanpassning i Verge 3D
  • Begrepp och terminologi som hör till 3D-projekt och design
Frågor på det? Vi hjälper dig.
Frågor på det? Vi hjälper dig.

Josefin Malm
Studie- och yrkesvägledare
Drop-in: Måndag och torsdag 13-15
Kontakt: https://supportforum.nti.se