Med anledning av spridningen av coronaviruset finns riktlinjer och övrig information samlat på AcadeMedias webb. Informationen uppdateras kontinuerligt.

Vill du ha mer kunskaper om det normala fysiska, psykiska
och sociala åldrandet och den åldrande människans behov?
I denna kurs tar vi upp hur man arbetar på ett rehabiliterande
och funktionsbevarande sätt för att öka äldres
välbefinnande. Du kommer också att få veta mer om vanliga
sjukdomar vid åldrande samt behandlingar, vård och omsorg
i livets slutskede och palliativ vårdfilosofi. Livskvalitet
och hur man arbetar för ett bra bemötande står i fokus.

Stockholms kommun? Se här…

Äntligen finns den – kursen för dig som vill lära dig mer om demens! I Vård och omsorg vid demenssjukdom får du viktiga kunskaper om de olika demenssjukdomarnas orsak, symtom och behandling. Kursen förmedlar värdefulla kunskaper om hur vi på bästa sätt bemöter den demenssjuke i olika situationer, och hur vi kan utforma gynnsamma miljöer inom demensvården.

Frågor på det? Vi hjälper dig.
Frågor på det? Vi hjälper dig.

Josefin Malm
Studie- och yrkesvägledare
Drop-in: Måndag och torsdag 13-15
Kontakt: https://supportforum.nti.se