Med anledning av spridningen av coronaviruset finns riktlinjer och övrig information samlat på AcadeMedias webb. Informationen uppdateras kontinuerligt.

Den här kursen ger dig fördjupade kunskaper i ämnet försäljning och kundservice. Den arbetsplatsförlagda praktiken syftar till att utveckla dina kunskaper och färdigheter i service och personlig försäljning. Det handlar om kommunikation, värderingar, attityder och förhållningssätt till försäljning.

Vad är egentligen kundservice? Kursen Personlig försäljning 3 ska ge dig fördjupade kunskaper i ämnet försäljning och kundservice. Till denna kurs behöver du ha en bra praktikplats på ett företag som företags- eller innesäljare där du får utveckla kunskaper och färdigheter i hur du ska behandla dina kunder på bästa sätt.

Vill du arbeta inom handels- och servicenäringen? Håller
du med om att service är status? Servicekunskap täcker in
grunderna för allt yrkesutövande inom handels- och servicenäringen.
Du kommer att få kunskaper i hur attityder,
värderingar och olika förshållningssätt påverkar försäljnings-
och servicesituationer. Att kunna ge personlig service
är idag ett av de starkaste konkurrensmedel som finns
i branschen. En integrerad projektuppgift löper som en röd
tråd genom hela kursen: projektet ”Service- och säljpärmen”.
I detta projekt skall du ta fram en presentation av
ett företags policy. Pärmen skall visa butikens (din butiks)
policy i olika situationer och den ger dig även en helhetssyn
på service och försäljning.
Servicekunskap, 100 poäng

Vi lever i en tid då konkurrensen om kunden – köparen – är stenhård. Information om produkter, både varor och tjänster, flimrar ständigt förbi. Det ena budskapet avlöser det andra; man blir häftig, effektiv, vacker, rik, lycklig och så vidare, bara man använder rätt produkt. Det finns en stor efterfrågan på kvalificerade säljare. Visst spelar talang roll för hur väl du kommer att lyckas, men det mesta är färdigheter som du faktiskt kan lära dig. En framgångsrik utbildning i personlig försäljning bygger på att du, så långt det är möjligt, själv sätter dig in i säljarens arbetssätt. Detta är utgångspunkten för Personlig försäljning 1 – med kunden i fokus.

Frågor på det? Vi hjälper dig.
Frågor på det? Vi hjälper dig.

Josefin Malm
Studie- och yrkesvägledare
Drop-in: Måndag och torsdag 13-15
Kontakt: https://supportforum.nti.se

Vi använder oss av cookies för att din upplevelse av webbplatsen ska bli så bra som möjligt. Accepterar du att cookies används?

NejLäs mer Ok