Med anledning av spridningen av coronaviruset finns riktlinjer och övrig information samlat på AcadeMedias webb. Informationen uppdateras kontinuerligt.

Är du nyfiken på utvecklingen inom IT i vård och omsorg? Vill du vara med och påverka och förändra organisation och arbetssätt med hjälp av IT? I den här kursen har du möjlighet att utveckla kunskaper om hur informationsteknik
används som stöd i det praktiska vård- och omsorgsarbetet. 45
I kursen ryms allt från brukarnära IT-hjälpmedel till vård på
distans och dokumentation/kommunikation via IT.

Vill du ha mer kunskaper om det normala fysiska, psykiska
och sociala åldrandet och den åldrande människans behov?
I denna kurs tar vi upp hur man arbetar på ett rehabiliterande
och funktionsbevarande sätt för att öka äldres
välbefinnande. Du kommer också att få veta mer om vanliga
sjukdomar vid åldrande samt behandlingar, vård och omsorg
i livets slutskede och palliativ vårdfilosofi. Livskvalitet
och hur man arbetar för ett bra bemötande står i fokus.

Stockholms kommun? Se här…

Frågor på det? Vi hjälper dig.
Frågor på det? Vi hjälper dig.

Josefin Malm
Studie- och yrkesvägledare
Drop-in: Måndag och torsdag 13-15
Kontakt: https://supportforum.nti.se