Med anledning av spridningen av coronaviruset finns riktlinjer och övrig information samlat på AcadeMedias webb. Informationen uppdateras kontinuerligt.

I denna kurs uppnås både förståelse och kunskap kring
orsaker till att människor får problem eller har brister i
sina liv som leder till ohälsa men också kunskap om olika
sociala verksamheter och lagar. Du får ta del av en mängd
olika sätt som socialt arbete kan bedrivas och hur du som
professionell ska bemöta och ta om hand människor i behov
av stöd.

Frågor på det? Vi hjälper dig.
Frågor på det? Vi hjälper dig.

Josefin Malm
Studie- och yrkesvägledare
Drop-in: Måndag och torsdag 13-15
Kontakt: https://supportforum.nti.se