Idag blir det allt mer vanligt att multinationella svenska företag har fler anställda utomlands än i Sverige. För några år sedan var situationen det omvända. Handel och resursfördelning blir alltmer internationaliserad. Vad ger detta för positiva och negativa effekter när det gäller aspekter som moral, etik och kriminalitet? Hur påverkas den enskilda människan, samhället i stort och vår gemensamma miljö? För att få svar på dessa frågor krävs en fördjupad undersökning och genom att du utformar en egen rapport får du möjlighet att diskutera ett eget valt problem som är orsakat av den alltmer internationella ekonomin. I rapporten får du lyfta in och belysa vilka konsekvenser problemet ger och vilka eventuella åtgärder det kan finnas för att hantera den eller de problem som kan uppstå.

Efter andra världskriget slut skapades FN för att minska risken för ytterligare världskrig. Nästan 70 år efter grundandet kvarstår trots de goda intentionerna risken för större konflikter av global karaktär. Varför uppstår konflikter, vilka orsaker finns och vad ger det för konsekvenser? Hur påverkas den enskilda människan, samhällen och relationen till andra länder? Vad görs nationellt och internationellt för att stävja konflikter och krig? I denna kurs får du möjlighet till en djupare förståelse i detta. Kursen berör även terrorism; här presenteras olika varianter av terrorism och dess konsekvenser för individ och samhälle. Du kommer att få resonera och diskutera kring sådana ämnen både muntligt och skriftligt under kursens gång.

För att förstå hur samhället fungerar idag måste vi även
blicka bakåt i historien. Kursen erbjuder bland annat en
fördjupning kring hur samhället efter hand vuxit fram till
det samhälle vi ser idag. Hur har synen på jämställdhet och
jämlikhet förändrats över tiden? Vilka ekonomiska modeller
eller teorier har använts för att förklara och hantera ekonomisk
problematik? Hur hanteras ekonomiska kriser idag?
I kursen kommer flera olika teorier och modeller kopplade
till exempelvis ekonomi och ideologier att tas upp. Här ges
även möjligheten till fördjupad teoretisk kunskap kopplat
till ämnet och källkritik är ett område som är centralt. Du
kommer att få uttrycka dina kunskaper både muntligt och
skriftligt under kursen.

Frågor på det? Vi hjälper dig.
Frågor på det? Vi hjälper dig.

Josefin Malm
Studie- och yrkesvägledare
Drop-in: Måndag och torsdag 13-15
Kontakt: https://supportforum.nti.se

Vi använder oss av cookies för att din upplevelse av webbplatsen ska bli så bra som möjligt. Accepterar du att cookies används?

NejLäs mer Ok