Med anledning av spridningen av coronaviruset finns riktlinjer och övrig information samlat på AcadeMedias webb. Informationen uppdateras kontinuerligt.

Har du ett intresse för öppen och sluten psykiatrisk vård
samt hur samarbetet kan se ut med kriminalvården? I
denna kurs får du läsa om hur man minimerar hot- och
våldsituationer, metoder för att använda sig själv som
verktyg, arbete med förebyggande åtgärder samt hur man
skapar goda vårdrelationer med patienter. Du får också läsa
om lagar, patienters rättigheter och skyldigheter, samarbete
mellan myndigheter och även hur utslussning och
eftervård kan se ut.

Frågor på det? Vi hjälper dig.
Frågor på det? Vi hjälper dig.

Josefin Malm
Studie- och yrkesvägledare
Drop-in: Måndag och torsdag 13-15
Kontakt: https://supportforum.nti.se

Vi använder oss av cookies för att din upplevelse av webbplatsen ska bli så bra som möjligt. Accepterar du att cookies används?

NejLäs mer Ok