Med anledning av spridningen av coronaviruset finns riktlinjer och övrig information samlat på AcadeMedias webb. Informationen uppdateras kontinuerligt.

Vill du fördjupa dina kunskaper inom det psykiatriska
området? I Psykiatri 2 fortsätter vi att utforska psykiatrins
viktiga områden och särskilt de något ovanligare sjukdomstillstånden.
Lagar och riktlinjer inom psykiatrisk
verksamhet synas och i kursen är det i första hand
patientens/brukarens perspektiv som synliggörs. Kursen
innehåller fyra veckors praktik.

Frågor på det? Vi hjälper dig.
Frågor på det? Vi hjälper dig.

Josefin Malm
Studie- och yrkesvägledare
Drop-in: Måndag och torsdag 13-15
Kontakt: https://supportforum.nti.se