Med anledning av spridningen av coronaviruset finns riktlinjer och övrig information samlat på AcadeMedias webb. Informationen uppdateras kontinuerligt.

Denna kurs fokuserar på Windows server 2012 som är ett kvalificerat och mycket avancerat nätverksoperativsystem för företag och organisationer. Vi håller bl.a. på med filservrar samt optimering och övervakning av operativet och dess användare.

Denna kurs är uppbyggd kring OSI-modellen och förklarar i detalj hur nätverkskommunikation fungerar när TCP/IP används. Du får lära dig mer om nätverksutrustningar, LAN- och WAN-kommunikation och om hur routing över flera nätverk går till.

I denna kurs får du lära dig hur en hacker attackerar ett nätverk från start till mål och därefter lära dig metoder för att förhindra dataintrång med hjälp av metoder som policys, kryptering, brandväggar och routrar.

Frågor på det? Vi hjälper dig.
Frågor på det? Vi hjälper dig.

Josefin Malm
Studie- och yrkesvägledare
Drop-in: Måndag och torsdag 13-15
Kontakt: https://supportforum.nti.se