Med anledning av spridningen av coronaviruset finns riktlinjer och övrig information samlat på AcadeMedias webb. Informationen uppdateras kontinuerligt.

Nu öppnar vi portarna för den nya, förbättrade och världsledande kursen Journalistik, reklam och information 2! Hur utformar man egentligen informationen till en given
målgrupp? I kursen får du lära dig metoder för utformning och presentation av reklamtexter, informationstexter och journalistiska texter. Du får även möjlighet att själv framställa texter och välja rätt uttryck beroende på målgrupp. Dessutom behandlas olika former av marknads- och attitydundersökningar, hur man kan genomföra dessa, samt hur man presenterar resultatet.

Frågor på det? Vi hjälper dig.
Frågor på det? Vi hjälper dig.

Josefin Malm
Studie- och yrkesvägledare
Drop-in: Måndag och torsdag 13-15
Kontakt: https://supportforum.nti.se