Med anledning av spridningen av coronaviruset finns riktlinjer och övrig information samlat på AcadeMedias webb. Informationen uppdateras kontinuerligt.

Webbserverprogrammering 1, 100p

Är du intresserad av att lära dig mer om språk för kommunikation
med webbservern? I denna kurs får du lära dig
grunderna i PHP och hur du kan använda detta tillsammans med en databas för att skapa mer interaktion i webbläsaren.


Välj en annan kommun

Kursfakta

Poäng: 100
Välj din egen takt: 100% = ca 5 veckor
50% = ca 10 veckor
25% = ca 20 veckor
Förkunskaper: Programmering 1/Programmering B

Webbutveckling 1/Webbdesign
Kursstart: Kontinuerliga starter över året
Kurskod: WESWEB01
Övrigt: OBS! Delar av kurslitteraturen är på engelska.

Om webbteknik

Webbteknik används för att utveckla och vidareutveckla statiska och dynamiska webbsidor, webbplatser, webbapplikationer eller andra applikationer där webbtekniker används, till exempel applikationer för mobiltelefoner. Ämnet webbteknik behandlar tekniska aspekter på olika slags mediaformat och samspelet mellan beställare, användare, formgivare och utvecklare.

Visa alla utbildningar som är tillgängliga i alla kommuner