Med anledning av spridningen av coronaviruset finns riktlinjer och övrig information samlat på AcadeMedias webb. Informationen uppdateras kontinuerligt.

Vård- och omsorgsarbete 2, 150p

Vill du fördjupa dina kunskaper inom vård och omsorgsarbete?
I den här kursen ingår praktik och du får bredare
kunskaper inom vård och omsorgsarbete. I kursen tas
bland annat upp sjukvårdsuppgifter som kräver delegering.
Du lär dig mer om observation, behandlingar, kontroller och
provtagning, hur en vårdplanering går till och vilken betydelse
arbetsmiljön har för hälsa och egen säkerhet.


Välj en annan kommun

Kursfakta

Poäng: 150
Välj din egen takt: 100% = ca 8 veckor
50% = ca 15 veckor
25% = ca 30 veckor
Förkunskaper: Vård- och omsorgsarbete 1
Kursstart: Kontinuerliga starter över året
Kurskod: VÅRVÅR02
Övrigt: 4 veckors praktik ingår

4 veckors praktik ingår

Om vård och omsorg

Ämnet vård och omsorg har sin grund i praktiskt arbete men också i vetenskapliga ämnesområden som vårdvetenskap och socialt arbete. Ämnet behandlar vård- och omsorgsarbete ur ett helhetsperspektiv, där människors totala livssituation är det centrala snarare än sjukdom eller funktionsnedsättning.

Visa alla utbildningar som är tillgängliga i alla kommuner